Nasza oferta

Oferujemy kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi
i wspieramy Inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji.

Kompleksowy
Konsulting
Budowlany

Przygotowanie inwestycji

Zapewniamy uruchomienie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji. Zadania wykonywane na tym etapie przez naszych Konsultantów obejmują m.in.: badanie zgodności z planem, uzyskiwanie opinii, warunków, badań, zgód i innych niezbędnych dokumentów formalnych koniecznych do decyzji o realizacji inwestycji.


Construction Management/ Project Management

Realizując funkcję Construction Management (zarządzanie wykonawstwem) zarządzamy procesem inwestycyjnym, który jest podzielony na pakiety robót (zakresy) wzajemnie ze sobą skoordynowane. W ramach niniejszego systemu na podstawie przeprowadzanych analiz wydajemy rekomendację dla Inwestora, który na jej podstawie podejmuje ostateczne decyzje odnośnie wszystkich zdarzeń realizacyjnych.


Inwestor Zastępczy

Jako Inwestor Zastępczy gwarantujemy całkowite zabezpieczenie interesów Inwestora podczas wszystkich etapów procesu budowlanego. Przejmujemy obowiązki nadzoru, wyboru firm wykonawczych a także koordynujemy i/lub kierujemy przebiegiem poszczególnych etapów inwestycji, począwszy od fazy projektu aż do zakończenia budowy. Działamy w imieniu i na rzecz Inwestora przy zapewnieniu stałego przepływu informacji dla Zamawiającego.


Nadzór Inwestorski

Prowadzimy nadzór inwestorski we wszystkich branżach z obsługą odbioru końcowego i kontrolą kosztów.

Kontrola kosztów

Prowadzimy kontrolę kosztów budowy w zakresie robót realizowanych przez Wykonawców Robót poprzez weryfikację protokołów zaawansowania robót i przedstawienie do zatwierdzenia Inwestorowi płatności Wykonawcy Robót zgodnie z procedurami określonymi w umowie łączącej Inwestora z tym Wykonawcą Robót.


Bankowy Inspektor nadzoru / Project Monitor

Jako Project Monitor jesteśmy wsparciem dla instytucji i banków, które udzielają kredytów inwestycyjnych. W ramach tego zadania prowadzimy kontrolę kosztową i rzeczową nad realizacją inwestycji w imieniu instytucji finansującej projekt.


Wyceny inwestorskie

Sporządzamy kosztorys inwestorski stanowiący całościowe opracowanie obejmujące swym zakresem wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej i szczegółowo opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.


Audyty, technical due diligence

Wykonujemy audyty dokumentacji projektowej, szczególnie w zakresie sprawdzenia kompletności, zgodności z udzielonym zezwoleniem na budowę, poprawności przyjętych rozwiązań czy wykonalności zamierzonych robót.


Kontrole okresowe obiektów budowlanych

Wykonywanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (art. 62 ust.1) okresowych kontroli obiektów budowlanych, dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Sprawdzanie m.in. stanu technicznego konstrukcji budynku, instalacji elektrycznej, wentylacji, instalacji sanitarnej, ogrzewania, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.


Inspekcje techniczne budynków

Oferujemy szeroki zakres kontroli technicznych obiektów budowlanych wykraczający ponad standardowe, obowiązkowe kontrole okresowe zalecane w przypadkach wątpliwości Inwestora odnośnie poszczególnych aspektów użytkowania obiektu takich jak...

Nasza oferta
  • +48 61 624 74 55
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie prawa zastrzeżone KKBud Sp. z o.o.

Wykonane przez: Empressia

  • +48 61 624 74 55
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All rights reserved by KKBud Sp. z o.o.

Realization: Empressia